YAKINI APA YANG DIWASIATKAN

Apa yang anda perlukan adalah ~

Pengendali dan Pelaksana Wasiat

yang berpengalaman dan boleh diyakini

                                                                               

 

Apakah fungsi pelaksana Wasiat?

  • Mengenalpasti waris-waris yang sah

  • Mengenalpasti dan menjelaskan hutang

  • Meluluskan tuntutan hutang

  • Menolak tuntutan hutang yang tidak jelas status hutangnya

  • Mengendalikan pengiraan dan pembayaran cukai, berserta segala dokumen yang berkaitan cukai

  • Membacakan Wasiat Terakhir

  • Memohon kebenaran daripada mahkamah untuk mengagihkan harta, berserta segala dokumen yang berkaitan

  • Melaksanakan pengagihan harta

  • Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala isu berkaitan pelaksanaan Wasiat

  • Boleh mendakwa seseorang atau didakwa seseorang berkaitan perlaksanaan wasiat

 

Pastikan anda melantik Pelaksana Wasiat yang layak

 

Ataupun anda boleh serahkan tugas yang amat berat ini

kepada Pelaksana Wasiat kami yang berpengalaman dan pasti diyakini

 

 

Hubungi admin@al-kafala.com atau +6 03 5523 8066

untuk maklumat lanjut dan mengecam khidmat yang luarbiasa

atau layari www.al-kafala.com untuk bersiar-siar di galeri produk kami

 

Mencari yang terhangat di pasaran pada masa ini?

Klik untuk jawapannya!


Copyright Reserved Raudhah 2001 - 2018

Raudhah. Ready. Rendezvous